Svatební slib

08.12.2019

Pokud přemýšlíte o tom, jak Vaši svatbu udělat ještě více jedinečnou a nezapomenutelnou, mohl by být svatební slib to pravé ozvláštění pro Váš velký den. Není náhodou, že právě slib býval součástí svatebních obřadů už před staletími a stále více párů se k této tradici dnes vrací.

Nejprve se ale podíváme na to, jakou podobu bude slib mít vzhledem k typu obřadu, který jste si vybrali.

V případě církevního obřadu se slib a moment, ve kterém se bude pronášet, bude lišit podle konkrétní církve. Musíme brát v potaz, že se svatba odehrává na posvátné půdě a bavíme se o tzv. manželském slibu. Ten je zde tradiční součástí samotného obřadu a jeho text má proto jasně danou podobu. Pravděpodobně do něj tedy nebudete moci zasahovat ani ho nijak výrazně upravovat k obrazu svému.

Oproti tomu svatební slib je obdobou manželského slibu, akorát při civilních svatebních obřadech. Na matrice vám mohou dát vybrat některou již existující podobu slibu, a nebo si jednoduše můžete napsat vlastní verzi. V tomto případě oceníte téměř úplnou volnost v tom, jak slib může vypadat a jaké formulace do něj můžete zakomponovat. Inspiraci hledejte všude okolo.. ve filmech, knihách nebo třeba i citátech. Zavzpomínejte také na to, co jste s partnerem už prožili nebo můžete zmínit společné plány do budoucna. Určitě také vyzdvihněte vše, co na něm milujete a nejvíc obdivujete.

Zde je nejprve důležité se rozhodnout, jestli budete se snoubencem psát slib společně a nebo každý zvlášť. Ve druhém případě by bylo vhodné předem vymyslet osnovu, které se oba budete držet. Například aby každá věta slibu začínala stejným slovem. I v případě, kdy každý ze snoubenců píše svůj vlastní slib, totiž platí, že by sliby měly působit jednotně a zároveň k sobě i obsahově ladit. Když už jsme u toho, při vymýšlení obsahu mějte na paměti, že slib je záležitostí pouze vás dvou. Měl by tedy být osobní a měl by vyjadřovat upřímné city k Vašemu protějšku. Naopak by se v něm nemělo objevit žádné klišé, anekdoty, šifry, dvojsmysly ani  nevhodné metafory.

Pokud se definitivně rozhodnete, že chcete aby byl slib součástí vašeho obřadu, platí jedno zlaté pravidlo - nic neodkládejte a co nejdříve s tím seznamte Vašeho oddávajícího. Společně s ním pak projdete podobu či obsah slibu a zároveň se dohodnete, v jaké části obřadu by měl zaznít a jakou formou. Možná jste nevěděli, že existuje hned několik způsobů, kterými můžete svůj slib skládat a výběr je zase jen na vás.

- oddávající slib po částech předříkává a snoubenci ho po něm opakují

- slib se rozdělí na několik otázek, které oddávající předčítá a snoubenci na ně odpovídají

- snoubenci se slib naučí a odříkávají ho zpaměti

- snoubenci si své sliby navzájem přečtou

Ať už zvažujete některou z existujících variant slibu nebo píšete slib vlastní - vždy si na to vyšetřete dostatek času. Ze zkušeností našim snoubencům také doporučujeme, aby si své sliby předem několikrát procvičili. A pokud se rozhodnete odříkávat slib zpaměti, mějte pro jistotu u sebe či u svědka/svědkyně připravenou i jeho tištěnou podobu. Je potřeba počítat s nervozitou, která může nevěstu nebo ženicha ve svatební den zaskočit a proto je vždy lepší mít záložní plán. I čtený slib bude mít jistě své kouzlo a podtrhne výjimečnost okamžiku.