Organizace obřadu

✓  2 schůzky před svatbou
✓  doladění harmonogramu
✓  vítání hostů, jejich usazení
✓  koordinace s matrikou
✓  nástupy
✓  průběh obřadu
✓  gratulace, špalír
✓  zakončení obřadu
✓  koordinace focení